sink

sink (projection, loop, 8:03 min.) 9 : 16 , 2.36 m x 4.20 m Feature for chinese-german Exhibition JETLAG. Artists: Weng Fen, Yu Gao, Yuan Gong, Liu Guangyun, Cai Jin, Xiang Liqing, Du Lizhi, Yang Qian, Hua Qing, Zhang Qing, Xu Tan, Li Xiaofei,